Alise On Stage vzw

Privacybeleid

Versie: 2019-01
Van toepassing vanaf: 19 januari 2019

Wie zijn we

Algemene informatie

De website www.aliseonstage.be (hierna de ‘website’ genoemd) is eigendom en wordt beheerd door Alise On Stage vzw.

Alise On Stage (hierna aangeduid met ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) is een vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven met ondernemingsnummer 0716.861.969 met maatschappelijke zetel te Constant Lambrechtstraat 6, 8800 Roeselare, België.

Dit privacybeleid is specifiek van toepassing op de website en beschrijft hoe en in welke mate wij persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt.

Dit privacybeleid zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in de regelgeving en/of technologische ontwikkelingen en de uitvoering ervan in onze website te weerspiegelen. Mogelijke updates van dit privacybeleid zal u tijdig worden bekendgemaakt door publicatie van de bijgewerkte versie op onze website of via andere beschikbare kanalen. Dit privacybeleid voor onze website is geldig vanaf de bovengenoemde datum en vervangt vroegere versies vanaf die datum.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens?

Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn wij de verantwoordelijke entiteit (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’) voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt en gebruikt.

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken of om uw rechten krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u zich wenden op het volgende adres:

Alise On Stage vzw
Constant Lambrechtstraat 6
8800 Roeselare

www.aliseonstage.be
e-mail: info@aliseonstage.be

Onze website kan links bevatten naar een aantal websites van derden. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de manier waarop die websites van derden uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Wanneer u die links volgt, lees dan de privacyverklaring van de betrokken websites voordat u enige persoonsgegevens verstrekt.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen en verwerken?

Wanneer u onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • gegevens die u ons verstrekt wanneer u op onze websites een contactformulier invult, bijvoorbeeld:
  • naam en voornaam;
  • adres;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • technische gegevens over uw toestel (bv. type toestel, model, besturingssysteem);
  • de inhoud van uw bericht;
  • het IP-adres vanwaar u contact met ons opneemt;
  • alle andere gegevens die u ons verstrekt.
 • door geautomatiseerde systemen zoals cookies, webbakens en soortgelijke technologieën gegenereerde gegevens (zie het volgende punt hieronder).

Niet alle gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn ‘persoonsgegevens’. Persoonsgegevens worden wettelijk gedefinieerd als gegevens die het mogelijk maken u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren (gegevens over het besturingssysteem van uw computer bijvoorbeeld, zijn geen persoonsgegevens).

Gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën

Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestandje dat door onze website op uw computer of mobiel toestel wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies zijn bedoeld om uw voorkeuren op te slaan voor gebruik bij een volgend bezoek.

Een webbaken is een transparante grafische afbeelding, doorgaans niet groter dan 1×1 pixel, die wordt gebruikt om na te gaan welke pagina’s op onze website worden bezocht. Een webbaken wordt vaak in combinatie met andere cookies gebruikt.

Wij kunnen cookies, webbakens en soortgelijke technologieën in verband met onze website aanwenden om te controleren en te analyseren hoe de bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie stelt ons in staat om de surfervaring van onze bezoekers te optimaliseren.

Wanneer wij op onze website gebruik maken van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën, gebruiken wij de functies waarover wij beschikken uitsluitend om niet-persoonlijke of geanonimiseerde gegevens te verzamelen. (Wanneer wij bijvoorbeeld werken met Google Analytics, gebruiken wij de in Google Analytics beschikbare functie om uw IP-adres te anonimiseren). Door de cookies in uw browser uit te schakelen, kunt u voorkomen dat onze webbakens uw activiteit op onze websites bijhouden. Uw bezoek wordt wel nog geregistreerd maar uw specifieke gegevens blijven anoniem.

Op onze website hebt u de optie om verschillende categorieën van cookies in of uit te schakelen. Onze website maakt vandaag gebruik van functionele cookies (die absoluut noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site) en analytische cookies (om na te gaan hoe de bezoekers onze websites gebruiken).

U kunt de standaard privacy- en beveiligingsinstellingen van uw browser configureren door bepaalde browser-specifieke add-ons te installeren (bijvoorbeeld de ’Google Analytics Opt-out Browser’ add-on die thans beschikbaar is voor de meest gebruikte webbrowsers). U kunt deze instellingen bekijken en wijzigen voor of na uw bezoek aan onze website. U kunt ook kiezen om cookies te blokkeren of te verwijderen. Als u die instellingen wijzigt nadat u onze website hebt bezocht (bv: alle cookies verwijderen), is het mogelijk dat u bij uw volgend bezoek opnieuw wordt gevraagd om in te stemmen met ons gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën.

Wij hebben de nodige stappen genomen om te verzekeren dat het gebruik van cookies op onze website zo min mogelijk inbreuk maakt op de privacy. Afhankelijk van uw keuzes inzake aanvaarding of weigering van cookies, zult u echter bepaalde functies van onze website al dan niet kunnen gebruiken. Sommige cookies (zoals sessiecookies) zijn essentieel voor de goede werking en weergave van onze website op uw toestel. Als u in uw browserinstellingen alle cookies hebt uitgeschakeld, verhindert dit een optimale werking.

Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, raden wij u aan onze bestaande cookie-instellingen bij uw eerste bezoek te accepteren. Doet u dit liever niet of verandert u later van gedachte, dan kunt u de bestaande cookie-instellingen op ieder ogenblik uitschakelen of wijzigen door naar onze cookies-kennisgeving te gaan.

Meer informatie over browserinstellingen en cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org/.

Waarom verwerken wij deze gegevens en hoe lang bewaren we ze?

Wij verwerken deze gegevens voor verschillende doeleinden:

 • om u in staat te stellen en het u makkelijker te maken om onze website te gebruiken;
 • om onze website en bijbehorende systemen te kunnen exploiteren, onderhouden en optimaliseren; bv. om technische problemen met navigatie en gebruik van onze website op te lossen.
 • om zeker te zijn dat onze website correct en veilig worden gebruikt; bv. om na te gaan of we geen spam ontvangen via het contactformulier op onze website.
 • om onze website verder te ontwikkelen en bij te werken; bv. om te analyseren wanneer en hoe bezoekers op onze websites navigeren. Dit geeft ons inzicht in wat we op onze websites moeten aanpassen en verbeteren en helpt ons u een optimale online ervaring te bieden.
 • om met u te communiceren wanneer u met ons contact opneemt via het contactformulier op onze website;
 • om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving, ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen of onze rechten te doen gelden; Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de gegevens te verwerken voor bewijsvoering.
 • voor andere doeleinden waarvoor u ons uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming hebt gegeven.

Wij bewaren uw (persoons)gegevens niet langer dan nodig voor het gebruik van onze diensten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw (persoons)gegevens langer te bewaren.

Delen wij uw persoonsgegevens of geven wij ze door?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen noch doorgeven aan welke entiteit ook, tenzij:

 • u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • wij daar wettelijk toe verplicht worden (bv. bij gerechtelijk bevel);
 • zoals anders bepaald in deze Privacyverklaring of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij:

 • u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de voorgestelde overdracht;
 • een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens wordt
  gewaarborgd, zoals vastgesteld door de Europese Commissie;
 • er passende waarborgen bestaan, zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

De wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u bepaalde rechten. Wij respecteren deze rechten en u kunt met ons contact opnemen om deze rechten uit te oefenen.

Overeenkomstig de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Belgische wet inzake bescherming van persoonsgegevens van 30 juli 2018, hebt u onder meer het recht om:

 • contact met ons op te nemen om na te vragen welke persoonsgegevens wij over u hebben;
 • eventuele foutieve persoonsgegevens die u (mogelijk) via onze website hebt verstrekt, te verbeteren;
 • uw persoonsgegevens aan een derde van uw keuze te laten overdragen;
 • onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of te vragen dat de verwerking wordt beperkt;
 • te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetten.

Indien u vragen hebt in verband met dit privacybeleid of u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u zich via e-mail wenden tot ons.

Wanneer u contact met ons opneemt, vermeld dan duidelijk welke informatie u wenst of welk(e) recht(en) u wenst uit te oefenen. Om misbruik of identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie en/of een passend identiteitsbewijs. Wij zullen op uw verzoek antwoorden binnen de wettelijk vastgestelde termijn. Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatste aanpassing: 28 januari 2019